Trasiranje puta do sigurnih gradova

Svaka gradska uprava želi da građani budu sretni, zdravi i sigurni. Danas im je na raspolaganju više tehnologija za lakše vođenje aktivnosti na području grada, prikupljanje podataka o interakciji s gradom i zaštitu javnih prostora. Razvojem napredne video analitike, automatizacije i Interneta stvari (IoT), gradske uprave su dobile savršenu priliku da reorganiziraju infrastrukturu svojih gradova i pripreme je za budućnost.


Preuzmite e-knjigu:

Da, želim preuzeti tražene dokumente i slanjem ovog popunjenog obrasca potvrđujem i prihvatam da kompanija  Milestone Systems A/S može prikupljati moje podatke radi informisanja o tome ko je zainteresiran za dokumente, kao i koristiti moje podatke za slanje istih dokumenata na moju e-mail adresu.

Milestone handles your contact data in accordance with our Privacy Policy. Here you will also find information on your privacy rights and our retention policy.


Preuzmite ovu e-knjigu:

    • U ovoj e-knjizi ćete saznati kako vodeći sigurni gradovi koriste tehnologiju da pomognu građanima.
    • Studije slučaja će vam pokazati kako gradovi koriste nova rješenja kako bi stekli bolji uvid u stanje na terenu.