Nasze miasta: krytyczna rola stanowisk kontrolnych wyposażonych w zaawansowane systemy wideo

W miarę jak miasta stają się coraz inteligentniejsze i coraz bardziej polegają na danych, rośnie znaczenie centralnych stanowisk kontrolnych. Coraz częściej takie inteligentne stanowiska kontrolne funkcjonują jako centra dowodzenia skomunikowanych miast, pomagając władzom w utrzymywaniu kontaktów, koordynacji i komunikacji.


Pobierz e-book

Tak, chcę otrzymać dokument. Zgadzam się, by Milestone Systems A/S administrował moimi danymi osobowymi. Wiąże się to z wysyłaniem na podany przeze mnie e-mail dokumentów podobnych do pobranego.

Milestone handles your contact data in accordance with our Privacy Policy. Here you will also find information on your privacy rights and our retention policy.


Pobierz e-book:

    • Dowiedz się, jak inteligentne stanowiska kontrolne pomagają utrzymać bezpieczeństwo w miastach, zwiększają produktywność, dostarczają informacji przydatnych w dochodzeniach oraz usprawniają współpracę między zespołami i służbami.
    • Dowiedz się, jak wykorzystać technologię do zbudowania stanowiska kontrolnego, które zaspokaja potrzeby danego miasta, jest skalowalne i można go dostosować do przyszłych wymagań.
    • Zapoznaj się z dostępnymi technologiami, które można wykorzystać na stanowisku kontrolnym – od inteligentnych ścian wielomonitorowych (smart wall) i map po analitykę wideo wspomaganą sztuczną inteligencją i czujniki georeferencyjne.